Javno naročilo »Zavarovanje premoženja in odgovornosti Občine Hoče - Slivnica ter javnih vzgojno - izobraževalnih zavodov«

Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva) 50
22.04.2021
Javna naročila
24.05.2021 do 10:00
22.04.2021
JN002554/2021/2021-B01
22.04.2021
Irma Bračko
irma.bracko@hoce-slivnica.si
02 616 53 24