Prijava spremembe naslova, lastnika nepremičnine za pravilno odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Priloge