Vloga za najem Večnamenske športne dvorane Hoče - prireditve

Opis postopka