Tedenske dejavnosti VeGeC Občine Hoče - Slivnica od 29.11 do 4.12.2021