Prenova Kulturnega doma Hoče

LAS projekti - EKSRP
Krajevna skupnost Hoče
23.280,00 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
14.789,00 €
Zaključeno
2018
2019

Podatki o financiranju