Nadgradnja balinišča v Hočah

Podatki o financiranju