JN za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo južne ceste v industrijsko cono I11

Domen R. 539