Obvestilo o zbiranju kosovnih odpadkov, podaljšanem odpiralnem času zbirnega centra in spremenjenem načinu obračunavanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki

Metka O. 777