Javno obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za del območja HO 03/3 v k.o. Spodnje Hoče

Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva) 134