Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljene kuhinjske opreme

Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 69
26.08.2021
Objave in pozivi
15.09.2021 do 12:00
01401-0022/2021
25.08.2021
Metka Meglič
metka.meglic@hoce-slivnica.si
02 616 53 12