Javno naročilo »SUKCESIVNA DOBAVA ČISTILNIH SREDSTEV, PRIPOMOČKOV IN PAPIRNE GALANTERIJE ZA POTREBE ŠOL, VRTCEV IN DRUGIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE HOČE-SLIVNICA

Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva (del družbenih dejavnosti)) 95
31.05.2021
Javna naročila
30.06.2021 do 10:00
31.05.2021
JN003539/2021-B01
31.05.2021
Irma Bračko
irma.bracko@hoce-slivnica.si
02 616 53 24