Koncesija za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja, obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Hoče-Slivnica

Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva) 45
03.05.2021
Javni razpisi in javni natečaji
04.06.2021 do 23:59
03.05.2021
Metka Meglič
metka.meglic@hoce-slivnica.si
02 616 53 12