Obvestilo o gradnji optičnega omrežja

Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva) 661